Algemeen:

  • De inspecties geschieden conform de geldende normen en worden uitgevoerd door speciaal opgeleide inspecteurs.
  • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een unieke code en een inspectiesticker waarop de eerstvolgende maand/jaar van inspectie is af te lezen.
  • In geval van afkeur zal een advies omtrent de zin van reparatie worden uitgebracht.
  • Kleine reparaties kunnen meteen worden uitgevoerd zodat u de arbeidsmiddelen geen dag hoeft te missen
  • Na afronding van de inspectie brengt onze inspecteur, op basis van de inspectierapporten, verslag uit
  • Wij houden voor u bij wanneer de inspecties weer dienen te worden uitgevoerd.
  • In ons centrale computersysteem wordt tevens de historie van (reparaties aan) de geÔnspecteerde producten opgeslagen, door u het gehele jaar te bekijken
  • Per arbeidsmiddel wordt een certificaat aangemaakt. Ook ontvangt u overzichtslijsten.

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen betreft oa elektrische handgereedschappen, vaste en verplaatsbare -niet permanent- aangesloten elektrische werktuigen, hand- en andere verplaatsbare lampen, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, verplaatsbare leidingen en multimeters.

Onze inspecteurs inspecteren volgens de meest recente normen (NEN 3140-2011,EN 50-110 en NEN 1010). Zij gebruiken speciale testunits die de isolatieweerstand, de waarde van de weerstand van de beschermingsleidingen(aarde) en de vervangende en reŽle lekstromen meten. Deze waarden komen terug op het certificaat.

Inspectie stationaire machines

Bij stationaire complexe of kwetsbare machines ( niet permanent op het vaste Net aangesloten) moet u denken aan: draai-en fraisbanken, cnc bewerkingscentra, slijpmachines, draadvonkers, lasapparatuur, knip- en zetbanken, zaag-tafels en wanden, schaaf- en pennenbanken. afzuigsystemen, (slangen)pompen, laboratorium apparatuur, voedingen, meet- en regelapparatuur, produktielijnen, laadinrichtingen, ultrasoon- en etsbaden, mengsystemen enz.

Een team van produkt-en keuringsspecialisten staat klaar om uw wensen en eisen te vertalen in een gedegen plan van aanpak en dit uit te voeren binnen het kader van de geldende normering NEN3140, EN50-110. 


Inspectie Ladders en trappen

De inspectie wordt uitgevoerd conform de in Nederland en Europa geldende regels en normen.
Al onze inspecteurs zijn in het bezit van een DNV erkend certificaat ‘inspecteur klimmaterieel’ conform EN 45013

Uitgangspunten bij de inspectie zijn de Nederlandse warenwet en NEN 2484-norm, alsmede de diverse Europese Normen.


Inspectie Rolsteigers

Voor de inspectie van aluminium rolsteigers gelden de normen (N)EN 1004, NEN 2718, NEN 1298 en het AI-blad nr.21 als basis. Ook hier wordt gewerkt aan de hand van een in de loop der jaren ontwikkeld inspectieformulier met checklist. Per onderdeel worden een aantal specifieke punten kritisch beoordeeld, zoals lasnaden, vergrendelingspunten, de staat van de diverse buiswerken, scharnieren, wiel/spindel, reminrichting etc.


Inspectie Valbeveiliging

Voor valbeveiligingsartikelen zijn Europese normen als EN361, EN360 en EN795 van kracht. Tevens kunnen naast deze algemene normen ook fabrikantspecifieke normen van toepassing zijn.


Inspectie overige

Wij inspecteren ook helmen,  manometers, multimeters, amperetangen, weegschalen enz . Indien u wenst kunnen wij samen met onze erkende partners ook uw inspectie van brandblussers en hijs- en hefmiddelen uitvoeren.