Algemeen:

 • De inspecties geschieden conform de geldende normen en worden uitgevoerd door speciaal opgeleide inspecteurs.
 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een unieke QR-code en een inspectiesticker
  waarop de eerstvolgende maand/jaar van inspectie is af te lezen.
 • In geval van afkeur zal een advies omtrent de zin van reparatie worden uitgebracht.
 • Kleine reparaties kunnen meteen worden uitgevoerd zodat u de arbeidsmiddelen geen dag hoeft te missen.
 • Na afronding van de inspectie brengt onze inspecteur, op basis van de inspectierapporten,
  verslag uit.
 • Wij houden voor u bij wanneer de inspecties weer dienen te worden uitgevoerd.
 • In ons centrale computersysteem wordt tevens de historie van (reparaties aan) de
  geÔnspecteerde producten opgeslagen, door u het gehele jaar te bekijken.
 • Per arbeidsmiddel ontvangt u een certificaat aangemaakt. Ook ontvangt u overzichtslijsten
  in Excel en kunt u digitaal de status van uw arbeidsmiddelen inzien (materieelbeheer)

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen betreft o.a. elektrische handgereedschappen, vaste en verplaatsbare -niet permanent- aangesloten elektrische werktuigen, hand- en andere verplaatsbare lampen, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, verplaatsbare leidingen en multimeters.

Onze inspecteurs inspecteren volgens de meest recente normen (NEN3140, EN 50-110 en NEN 1010). Zij gebruiken speciale testunits die de isolatieweerstand, de waarde van de weerstand van de beschermingsleidingen(aarde) en de vervangende en reŽle lekstromen meten. Deze waarden komen terug op het certificaat.

Inspectie stationaire machines

Bij stationaire complexe of speciale machines kunt u denken aan: draai-en freesbanken, cnc bewerkingscentra, slijpmachines, draadvonkers, lasapparatuur, knip- en zetbanken, zaag-tafels en wanden, schaaf- en pennenbanken. afzuigsystemen, (slangen)pompen, laboratorium apparatuur, voedingen, meet- en regelapparatuur, productielijnen, laadinrichtingen, ultrasoon- en etsbaden, mengsystemen enz.

Ons team kan uw wensen en eisen vertalen in een plan van aanpak om de benodigde veiligheden aan te brengen binnen het kader van de geldende normering NEN3140, EN50-110. 


Inspectie ladders en trappen

De inspectie wordt uitgevoerd conform de in Nederland en Europa geldende regels en normen.
Al onze inspecteurs zijn in het bezit van een DNV erkend certificaat ‘inspecteur klimmaterieel’
conform EN 45013.

Uitgangspunten bij de inspectie zijn de Nederlandse warenwet en NEN 2484-norm,
alsmede de diverse Europese Normen.


Inspectie rolsteigers

Voor de inspectie van aluminium rolsteigers gelden de normen (N)EN 1004, NEN 2718, NEN 1298
en het AI-blad nr.21 als basis. Ook hier wordt gewerkt aan de hand van een in de loop der jaren ontwikkeld inspectieformulier met checklist. Per onderdeel worden een aantal specifieke punten kritisch beoordeeld,
zoals lasnaden, vergrendelingspunten, de staat van de diverse buiswerken, scharnieren,
wiel/spindel, reminrichting etc.


Inspectie valbeveiliging

Voor valbeveiligingsartikelen zijn Europese normen als EN361, EN360 en EN795 van kracht.
Tevens kunnen naast deze algemene normen ook fabrikant specifieke normen van toepassing zijn.


Inspectie overige

Wij inspecteren ook helmen, manometers, multimeters, amperetangen, weegschalen enz.
Indien u wenst kunnen wij samen met onze erkende partners ook uw inspectie van brandblussers en hijs- en hefmiddelen uitvoeren.