Certificering en verslaglegging

Na de inspectie worden alle meetresultaten in ons centrale computersysteem verwerkt. Per arbeidsmiddel ontvangt u digitaal een certificaat met daarop de testresultaten. Ook ontvangt u een overzichtslijst van alle inspecties met daarop de historie en uitgevoerde reparaties per arbeidsmiddel. Met de jaarlijkse inspectie wordt dit overzicht  geactualiseerd. Deze overzichten en certificaten kunnen worden gebruikt richting Arbeidsinspectie, verzekeringen, Audit-afnemers en overige ARBO-deskundigen. Uw arbeidsmiddelen worden opgenomen in onze digitale database, deze is voor u het gehele jaar te raadplegen. Deze overzichten zijn een uitstekend hulpmiddel om uw materialen goed te beheren.